تماس با ما

آدرس دفتر:
میدان جمهوری ، نبش خیابان ارومیه ،طبقه فوقانی قنادی کریستال
67 29 12 44 – 021
70 95 12 44 – 021
50 19 036 – 0912
ایمیل : salamatdaro[at]gmail.com

مکان ما | سلامت دارو ایرانیان پارس مهر | لیبل اصالت | چاپ لیبل اصالت