برنج‌های وارداتی برچسب اصالت می‌گیرند

برنج‌های وارداتی برچسب اصالت می‌گیرند

/
برنج‌های وارداتی برچسب اصالت می‌گیرند / در پی ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی م…
تذکر وزیر بهداشت به سازمان غذا

تذکر وزیر بهداشت به سازمان غذا

/
تذکر وزیر بهداشت به سازمان غذا : در شرایطی که مردم جامعه از مس…