نوشته‌ها

کالاهای داخلی به برچسب اصالت سلامت نیاز ندارند

کالاهای داخلی برچسب اصالت نیاز ندارند

/
کالاهای داخلی برچسب اصالت نیاز ندارند / ساسان قربانی کارشناس کنترل بر…
برنج‌های وارداتی برچسب اصالت می‌گیرند

برنج‌های وارداتی برچسب اصالت می‌گیرند

/
برنج‌های وارداتی برچسب اصالت می‌گیرند / در پی ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی م…